Az oktatás célja: az alapfokú elsősegélynyújtás anyagra (30 órás) építve a legrátermettebb diákokból, fiatalokból oktatót képezni.

Az oktatás alapja: az alapfokú elsősegélynyújtás tanterve (lásd ott)

A foglalkozások témái:

1. Az elsősegélynyújtás oktatásának módszertani ismeretei.
    Célkitűzések – szintek

2. Az elsősegélynyújtás modernizálásának lehetőségei

3. A kapcsolatteremtés

4. Az egészségügyi – szakmai érthetőség

5-6. A foglalkozás lebonyolításának elvei

7-12. Kommunikáció és önismeret-fejlesztés

13-14. Tanterv, tanmenet
    Önálló tantervkészítés

15. Felkészülés a vizsgára

+1. Vizsga