Uniunea natională a primului ajutor a tineretului maghiar

H-Budapest, X. Előd Str. 1.
Tel.: +36 (20) 373-7373
Fax: +36 (1) 262-2058


Prezentarea amanunţită a uniunii tineretului

Uniunea natională a primului ajutor a tineretului maghiar (în continuare IFELORE/UNPATM) este o uniune cu caracter naţional tânăr ce a luat fiinţă în 1995. Aceasta continuă activitatea începută a gruparii ce a precedat-o încă din 1952, dând mereu resurse pentru înnoire şi fiind de sine stătătoare, capabilă de autoadministrare.
Asociaţia îşi propune ca scop folosirea de către tineri a timpului liber într-un mod fositor şi benefic pentru sănătate, respectiv acordarea primului ajutor celor nevoiaşi cu ocazia evenimentelor organizate, cu ajutorul voluntarilor în toată ţara.


Cercul de activitate a uniunii

Scopul activităţii profesionale costă în recunoaşterea valorii sănătăţii, aducerea în atenţia subiectului respectiv a comunităţii importanţa acesteia precum şi importanţa colaborării şi posibilitatea acesteia.

Uniunea tineretului pune un accent deosebit asupra asigurării şi reprezentării dreptului copiilor şi a tinerilor. În acest scop menţine un telefon de gardă activ 24 de ore, care conferă posibilitatea primirii apelurilor de urgenţă, dar care poate fi apelat şi în cazuri mai puţin severe.

Pentru petrecerea timpului liber în mod folositor pregătim excursii şi tabere. În timpul acestor evenimenet în concordanţă cu posibilităţile date ne străduim să familiarizăm persoanele participante cu regiunea respectiv cu cele mai importante aspecte locale.

Sântem într-o continuă dezvotare a tinerelor grupui respectiv a locaţiei activităţii cluburilor.

Cu ocazia organizarii evenimentelor locale asigurăm posibilitatea întrunirii tineretului aducănd în prim plan importanţa sănătăţii respectiv a valorii comunităţiilor.

Prin intermediul cursurilor de prim ajutor încercăm să atingem atât însuşirea datelor profesionale medicale cât şi educarea tineretului în scopul formării unei commiunităţi. Astfel întruniriile se desfăşoară într-o atmosferă de solidaritate şi prietenie.

Nivelul profesional scontat respectiv succesul este asigurat de către persoane voluntare bine calificate din punct de vedere profesional. Astfel de persoane sunt: muncitori ai ambulanţei, profesori, persoane din domeniul sănătăţii, îndrumători profesionali, oameni ai serviciului de urgenţă acvatice, etc.

Nivelul de necesitate naţională a organizaţiei: Organizaţie de necesitate naţională înregistrată din 2001

Uniunea este una dintre membrele fondatoare asociaţiei internaţionale (NEGYISZ), care însumează asociaţiile apolitice.

Profesionalismul activităţii uniunii este supravegheată de organizaţia ambulanţei naţionale (OMSZ).


Ariile de organizare însumate în activitatea uniunii

Uniuniea este în mod curent activă în 14 judeţe, 29 de oraşe, în locaţii în care îşi menţine o activitate proprie
Activitatea noastră este realizată în 7 regiuni europene. Prin aceasta stabilim releţii cu diferite communităţi ale tinerilor, respectiv realizăm reprezentarea comunităţiilor sus numite. În afara acestora încercăm îmbunătăţirea calităţii vieţii. (Aceste scopuri figurează ca legi de bază ale uniunii.)

Activităţile organizate sunt concepute pentru două grupe de vârstă situate între 10-14 ani respectiv 15-26 ani. Acestea sunt: cluburile locale ale tineretului, şcoli, activităţi extraşcolare, concursuri locale, judeţene şi naţionale, întruniri ale tineretului, etc.

În prezent mai mult de 50 de persoane ajută la realizarea activităţii IFELORE .
Nimeni din cadrul Uniunii nu beneficiază de plată pentru sevicii, deoarece situaţia financiară nu permite acest lucru.


Cele mai reuşite evenimente ale anului 2007

Ziua Sănătăţii - Tatabánya, Pesterzsébet (aprilie),Tápiószele şi Kőbánya (august)
Ziua Naţională a Copilului - Budapest Városliget (mai)
Concursul Internaţional al Paletelor - Visegrád (iulie)
Întrunirea Turistică Naţională a Studenţilor şi Liceenilor - Debrecen (iulie)
Tabăra de vară Balaton - Balatonlelle (august)
Cursuri de Prim Ajutor în 30 de locaţiişi 4 regiuni ale capitalei în mod constant
Ziua Parteneriatului NATO Maraton - Vérmező- Patinoar artificial


Lucrările noastre de referinţă

Festivalul Partiturii - Hajdúböszörmény
Gerece 50 km maraton (de anduranţă) - Tatabánya
Campionatul Mondial de Bedminton Stativ - Hévíz
Programul de Sănătate Naţională familiarizarea cu programele preventive

Programele sunt ralizate cu ajutorul voluntarilor, care prin munca lor bine organizată şi dăruirea cu care participă asigură succesul acestora. În cursul anului curent în cadrul a celor 352 de programe realizat de 452 de voluntari au răspuns invitaţiei 32.877 de copii şi tineri.

În cadrul programelor educaţionale copii şi tinerii ocupă un loc important, ca elemente centrale, sistemul de activităţi bazat pe trepte, jocul, includerea în educaţie în mod conştincios a elementelor vitale, conştientizarea importanţei comunităţilor, etc.
Pentru atingerea acestui scop cu succes, lideri tineretului, şi persoanele voluntare iau parte la cursuri de pregătire în mod continuu.
Punem un accent deosebit asupra releţiei tinerilor din regiunie de suburbie expuşi diferitelor elemente nocive (droguri, maltratare, etc)

Mottoul anului 2006 IFELORE = Primul ajutor înpreună o echipă bună
Mottoul anului 2007 IFELORE = de 55-ani Înainte (ELŐRE)

Budapesta, 2008, ian1

PRIMUL AJUTOR = VIEŢI SALVATE