Regisztráció

Egyesületünkbe jelentkezni az alábbi címen lehet. Kérjük, add meg neved és elérhetőséged.

Az új belépő első feladatai az IFELORE Egyesületben:
1. Tagdíj befizetése (18 éves korig: 1000 HUF, 19-25 éves: 2000 HUF, 26 évestől: 3000 HUF, valamint a pártoló tagdíj: 5000 HUF/fő/év). Ezután tagsági kártyát kap.
2. Egy éven belül elsősegélynyújtó, ifjúsági szervező, ifivezető vagy oktatói vizsga letétele. Minden belépő új tag az általa vállalt önkéntes munkának megfelelő vizsgát tesz!
3. Egyesületünk közhasznú tevékenysége érdekében önkéntes munka vállalása, amely minimum havi 2 óra, maximum évi 365 óra lehet. A mindenkori önkéntestörvénynek megfelelően.
4. Ifjúsági szervezetünk Alapszabályzatának és közfeladatainak megfelelően tevékenykedni Egyesületünk jelképeinek használatakor, viselése során (ügyeletek, oktatások, táborozások stb.).

A belépő személynek, érvényes tagság mellett, joga van az Egyesületben:
1. Az IFELORE programjain részt venni a saját tagsági kártyájával.
2. Az Egyesület jelképeit viselni.
3. Az Alapszabályzatban részletesen szabályozott feladatok ellátására.
4. Helyi csoport alakítására, tagok toborzására.