Az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (rövid neve/továbbiakban: IFELORE) 1995-ben alakult országos ifjúsági szervezet. Az IFELORE az elődszervezetei által 1952 óta folyamatosan működő és megújulni tudó, önálló és önszerveződésű egyesület.
A ifjúsági szervezet legfontosabb céljai közé tartozik az, hogy a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésére, az egészség megőrzésére, valamint a bajbajutottak megsegítésére irányuló tevékenységet szervezzen - önkéntesei által - országszerte. Az IFELORE központja Budapesten van.

A szervezet tevékenységi köre:

A szakmai tevékenységünk az egészség értékének felismerésére, az egyén és a közösség együttes tevékenységének fontosságára és lehetőségeire való figyelemfelkeltésre irányul.
Ifjúsági szervezetünk nagy gondot fordít a gyermek- és ifjúsági érdekvédelem illetve érdekképviselet folyamatos fenntartására. Ennek érdekében tevékenykedünk, valamint egy információs/segítségadó mobiltelefon-elérhetőséget üzemeltetünk. Amelyet nem csak ezirányú, hanem elsősegélynyújtási teendők kapcsán is lehet hívni.
A szabadidő hasznos eltöltésére túrázásokat és táborozásokat is szervezünk. Lehetőségeink szerint ezáltal megismertetve a résztvevőket egy-egy tájegység, településkörnyék érdekességeivel és természeti látnivalóival. Tervezzük bővíteni ifjúsági csoportjaink számát illetve klubfoglalkozásaink helyszíneit. Helyi rendezvényeinken lehetőséget biztosítunk a fiatalok összejöveteleire, az egészség és a közösség értékeinek hangsúlyozására. Előadásainkkal és foglalkozásainkkal nem csak a szakirányú oktatás céljait próbáljuk megvalósítani, hanem a közösségi életre nevelés feladatait is. Munkánkat a fiatalok képzése során a baráti légkör és a kölcsönös segítségnyújtás jellemzi.
Az IFELORE működtetését pályázati úton elnyert támogatásokból, közhasznú tevékenységünk bevételeiből, tagdíjakból és pártolóink adományaiból tudjuk megvalósítani.
Tevékenységünk szakmai színvonalát és sikerességét biztosítják az egyesületben dolgozó önkéntes szakemberek. Ilyenek például a tanárok, gyógypedagógusok, szociális munkások, mentődolgozók, eü. felsőoktatási hallgatók, egészségügyi dolgozók, szakoktatók, vízimentők stb.
Szervezetünk közhasznúsági fokozata: közhasznú szervezet, bejegyzése a 2001. évben megtörtént.
Egyesületünk büszke arra, hogy a Magyar Pedagógiai Társaság nevelésügyi szakmai támogatásában részesülhet. Elsősegély-szakmai tevékenységét az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) felügyeli. Munkánk során több szakmai és oktató intézménnyel is sikeres együttműködésben lehetünk (pl.: OÉTI, SOTE, DTE, NKE stb.)!

A szervezet működése által lefedett terület megnevezése:

Szervezetünk jelenleg 31 településen (és 4 fővárosi kerületben) szervez programokat. Tevékenységünket 7 tervezési-statisztikai régióban valósítjuk meg. Egyesületünk tagsága 1052 fő, amely az ország 69 településén él, átlagéletkorunk 18,6 év (1156.KSH 2012). Tevékenységünkkel gyermek- és ifjúsági közösségeket fogunk össze, illetve nevezett korosztályok érdekeinek képviseletét látjuk el, valamint élethelyzetük javítása érdekében teszünk lépéseket (nevezett feladatok szervezetünk Alapszabályzatában szerepelnek). Programjaink a 10-14 éves, valamint a 15-26 éves korosztálynak szerveződnek. Ilyenek például a helyi ifjúsági klubok, iskolai - tanórán kívüli - foglalkozások, városi/települési és országos versenyek, ifjúsági találkozók stb. Jelenleg több, mint ötven önkéntes segíti az IFELORE munkáját. A szervezetnek főállású dolgozói nincsenek, anyagi lehetőségeink ezt nem teszik lehetővé.

A fenti tevékenységek lebonyolításában szerzett tapasztalatok:

Az IFELORE 2012. évben lebonyolított legsikeresebb programjai voltak:

Közép-európai Gyereknap - Budapest, Csillebérc (júniusban)
Nyári Táborozás - Ópusztaszer (augusztusban)
Vezetőképző Találkozó - Gánt (novemberben)
Egészségnap - Debrecen, Gyömrő, Magyaratád, Gyál, Piliscsaba, Leányvár, Tatabánya, Tata, Pestszentimre, Pesterzsébet, Kőbánya, Lipótváros, Kaposvár, Zamárdi stb.
Elsősegélynyújtó tréningek - Debrecen, Ferencváros, Kőbánya, Gyömrő, Tatabánya (Bánhida), Kaposvár, SOTE, Dunaszentmiklós, Hajdúböszörmény, Hévíz, Velence, Pestszentlőrinc stb.
Ifjúsági vezetők találkozója - Kőbánya (februárban), Csillebérc (szeptemberben)
Tömegsportrendezvények - Tata, Tatabánya, Debrecen, Budapest
Elsősegélynyújtó tanfolyamok 14 településen és 4 fővárosi kerületben

Közhasznú szervezetünk a 2012. évben 366 programot szervezett, 7 régió megye 35 településén. 216 önkéntes munkája által a saját ifjúsági rendezvényeinken 31942 fiatal vett részt. Az év folyamán több regionális elsősegélynyújtó rendezvényt és kettő országos gyermekfesztivált rendeztünk. Technikai Elsősegély-csoportunk két gyakorlatot szervezett (Pilis hegységben és KEM megyei romoknál). Az IFELORE iskolai egészségnapokon az elsősegély-gyakorlat mellett kedveltek lettek a vitaminbemutatóink is.
A fent megnevezett programjainkat önkénteseink szervezőmunkája és lebonyolítása révén tudtuk megszervezni!

Oktatóprogramjainkon fontos szempont a gyermek- és serdülőközpontú programvezetés, az egymásra épülő foglakozások rendszere, a játék és a létfontosságú ténykedések tudatos nevelése, a közösség fontosságának megismertetése stb. Mindezt a VII. Nevelésügyi Konferencián képviseltük! Ennek hatékony elérése érdekében ifjúsági programszervezőink és ifivezetőink, valamint felnőtt csoportvezető és elsősegély-oktató önkénteseink saját (felnőtt) képzésen vehetnek részt. A főváros peremkerületeiben és a kistelepüléseken élő veszélyeztetett (tudatmódosító szerek, erőszak stb.) fiatalokkal való kapcsolattartásra kiemelt figyelmet fordítunk. A tetoválások és a testékszerek veszélyeire figyelmeztető programunk is 1-1 alkalommal megjelenik!

60 év az ifjúság oldalán, politikamentesen

2012. szeptember 30-án ünnepelte az IFELORE a 17., az ifjúsági szervezet a 60. születésnapját.
A legnehezebbek az 1957-1961 és az 1977-1983 közötti időszakok voltak. Az első a meghurcoltatások időszaka, a második a függetlenségtől megfosztás ideje volt. Az 60. születésnap alkalmából is elmondták vezetőink (mint az elmúlt 5 évben is), hogy a felelős vezetők hiánya, valamint a közösség elértéktelenedése fenyegeti a társadalmak létét. Erre az egyik hatékony megoldás az egészséges ifjúsági szervezetek támogatása (volna)!
Érdemes elovasni a Hatosok 12 pontját 1952-ből, vagy a Gyűjtemény tervezetét (Egy majdani múzeumról jelen időben) 1983-ból, illetve a "60. Ünnepi köszöntő" szövegét, vagy egy még korábbi idézetet Vörösmarty Mihálytól: "A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek!" (amely az ifjúsági történetkutatóink jelmondata volt 1984-ben)

2007/2008. évi jelmondatunk: IFELORE = 55 éve ELŐRE!

2008/2009. évi jelmondatunk: IFELORE = az egészség a jövő záloga!

2010. évi jelmondatunk: Toborozz, vezess, járj az élen! IFELORE 2010

2011. évi jelmondatunk: Őrizzük a lángot!

2012. évi jelmondatunk: Már 60 éve IF ELŐRE!

2013. évi jelmondatunk: Bajtársunk a pajtásunk = IFELORE!

2014-2016. évi jelmondatunk: IFELORE - Európa szívében (NAOYFA - In the heart of Europe)

2017. évi jelmondatunk: IFELORE - elsősegélynyújtók Európa szívében

Ünnepi köszöntő