Következő programunk: 2024. június 22. - Családi nap - elsősegély-ügyelet; 2024. augusztus 17-20. - Magyarok Országos Gyűlése (MOGY) - elsősegély-ügyelet
 Adószámunk: 18079052-1-42rendelkező nyilatkozat az 1%-ról 

Regisztráció

Egyesületünkbe jelentkezni az alábbi címen lehet. Kérjük, add meg neved és elérhetőséged.

Az új belépő első feladatai az IFELORE Egyesületben:
1. Tagdíj befizetése (18 éves korig: 2000 HUF, 19-25 éves: 4000 HUF, 26 évestől: 6000 HUF, valamint a pártoló tagdíj: 10000 HUF/fő/év). Ez után tagsági kártyát kap.
2. Egy éven belül elsősegélynyújtó, ifjúsági szervező, ifivezető vagy oktatói vizsga letétele. Minden belépő új tag az általa vállalt önkéntes munkának megfelelő vizsgát tesz!
3. Egyesületünk közhasznú tevékenysége érdekében önkéntes munka vállalása, amely minimum havi 2 óra, maximum évi 365 óra lehet. A mindenkori önkéntestörvénynek megfelelően.
4. Ifjúsági szervezetünk Alapszabályzatának és közfeladatainak megfelelően tevékenykedni Egyesületünk jelképeinek használatakor, viselése során (ügyeletek, oktatások, táborozások stb.).

A belépő személynek, érvényes tagság mellett, joga van az Egyesületben:
1. Az IFELORE programjain részt venni a saját tagsági kártyájával.
2. Az Egyesület jelképeit viselni.
3. Az Alapszabályzatban részletesen szabályozott feladatok ellátására.
4. Helyi csoport alakítására, tagok toborzására.