Következő programunk: 2024. június 1-2. - Budapest OPEN - nemzetközi atlétikai bajnokság - elsősegély-ügyelet; 2024. június 14. - A mozgás éjszakája - elsősegély-ügyelet; 2024. június 22. - Családi nap - elsősegély-ügyelet
 Adószámunk: 18079052-1-42rendelkező nyilatkozat az 1%-ról 

Vizsgarend

az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete elsősegélynyújtó tanfolyamainak vizsgáihoz


1. Az Egyesület Alapszabályzata és a Határozatok könyvébe bejegyzett határozatok értelmében az egyesületbe belépett tagok a belépés idejétől számítva legkésőbb egy éven belül sikeres elsősegély vizsgaigazolást kell, hogy bemutassanak. Az új belépők lehetőleg az első helyileg induló elsősegély tanfolyamon kötelesek részt venni, és vizsgát tenni.

2. Az IFELORE vizsgabizottsága négy főből áll.


3. A vizsga három részből áll:

4. Az IFELORE a sikeres vizsgát tett tagjának vizsgaigazolást állít ki, amellyel jogosult a kompetenciájába tartozó elsősegélynyújtási tevékenység önálló végzésére.

5. A vizsgaigazolást mindhárom vizsga sikeressége után a jegyzőkönyvvezető állítja ki, veszi országos nyilvántartásba és az országos vezető vagy országos szakmai vezető, aláírásával hitelesíti.

6. A vizsga után, ha öt vagy ennél több főnek van sikertelen részvizsgája a vizsgát követő egy héten belül összevont pótvizsgát, kell tartani. A pótvizsgabizottság megegyezik az eredeti vizsgabizottsággal. A második pótvizsga sikertelensége esetén a vizsgabizottság új tanfolyam elvégzésére kötelezi a vizsgázót.

7. A vizsga személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, illetve az ügyintézés - a vizsgát rendező helyi csoport, klub vagy szervezet kötelessége (meghívók, értesítők, terem stb.).

8. A vizsga az IFELORE tagjainak ingyenes.

9. A vizsgáztatásért a vizsgabizottság tagjai semmilyen ellenszolgáltatást nem kapnak, és nem kaphatnak, illetve nem fogadhatnak el. Ennek gyanúja is már a vizsgáról történő kizárást vonhatja maga után.

10. Az IFELORE vezetőség egy évben egyszer indít emelt szintű/oktatói tanfolyamot, amelyre az írásbeli jelentkezéseket, a tanfolyamot megelőző hónap utolsó napjáig az országos vezetőség részére el kell küldeni. (1997-2005-ig nyári táborozás keretében folyt ez a képzés)

11. Bármilyen tanfolyam vagy vizsga kiírási feltétele legalább 10 fő részvétele.

12. Az országos vezetőség az elsősegélynyújtás vizsgáról való igazolást visszavonhatja, a visszavonásról szóló határozatot és az indoklást az igazolás tulajdonosának illetve a levelezési előadónak a határozat létrejöttét követően 8 napon belül megküldeni köteles.

13. Záró rendelkezések: jelen intézkedésünk 1997. január 01-től lett bevezetve, és tisztelettel kérem az IFELORE vezető tisztségviselőit, hogy munkájukat e szerint szervezzék és irányítsák.


Mihályi László sk.
az IFELORE országos vezetője